Имаш ли интуиция?

Представят ти съвсем непознато момче. Ти:

Само с 1 поглед преценяваш с кого си имаш работа
Го оставяш да говори, за да разбереш максимално що за човек е
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 11