Имаш ли интуиция?

Твоят приятел се кани да те изостави. Ти разбираш това негово решение, защото:

Се чувстваш все по-самотна
Го чувстваш малко отчужден
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 11