Познавате ли женската логика?

Проверете дали добре познавате лъкатушния ход на мислите характерен за много жени или просто не може да разбирате жените! Забавлявайте се с теста и проверете отговорите накрая.

Тестът се състои от 7 въпроса.

Начало на теста
Решаван 6722 пъти