Познавате ли женската логика?

Според Вас жените възприемат комплиментите като:

Истински акт на внимание
Подход за постигане на главната цел
Начин да се доближите до тях
Средство за освежаване на разговора
Ненужна отживелица
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 7