Бързо ли схващате?

Постъпвате на ново работно място. Колко време Ви е необходимо, за да влезете в час със задълженията си?

Около месец
Поне няколко месеца
Зависи от работата
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 11