Доколко цените колегиалността

Получавате критична бележка от ваш колега. Как му отговаряте?

"Ти май се считаш за най-умен от всички."
"Защо ли изобщо разговарям с теб."
"И да ти обяснявам няма да ме разбереш."
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 8