Подхожда ли Ви работата?

От колко време сте на последното работно място?

Повече от една година
Повече от три години
Повече от десет години
От няколко месеца
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10