Подхожда ли Ви работата?

Смятате ли, че е необходимо да продължавате да се учите, за да можете успешно да продължавате професионалната си кариера?

Доволни сте от съществуващото положение
Не можете да живеете без да правите кариера
Разбира се, защото това е престижно
Човек винаги може да научи нещо ново
Само ако това ми носи някаква изгода
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10