Живеете ли в комфорт със себе си?

Нормално ли се държите, ако общувате с хора, по-бедни от Вас?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 15