Живеете ли в комфорт със себе си?

На тържествена вечеря подбирате ли си само познати блюда, ако за другите не знаете нито какво представляват, нито как да се хапват?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 4 от 15