Живеете ли в комфорт със себе си?

Притеснявате ли се да се показвате в обществото със ваш приятел/ка, ако той/тя е облечен/а зле?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 5 от 15