Независим човек ли сте?

Имате ли нужда постоянно от помощ и съвети или успявате сами да вземате решения. Или пък сте в другата крайност на крайно инатлив човек. Решете теста и разберете сами!

Тестът се състои от 10 въпроса.

Начало на теста
Решаван 2502 пъти