Независим човек ли сте?

Когато си купувате дреха за някакъв специален случай, Вие:

Излизате по магазините с ваш/а приятел/ка, който/която да Ви помогне в избора
Пазарувате сам/а, но след това показвате покупката на своя приятел/ка
Разчитате само на собствения си избор
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10