Независим човек ли сте?

Когато някой, когото уважавате Ви критикува, Вие:

Искате от него да Ви каже всичко, което мисли за Вас
Не му обръщате внимание
Чувствате се засегнат
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10