Кой е главен - Вие или Вашето куче?

Научено ли е кучето Ви да върви до Вас без помощта на повод?

Не, това прилича на военна дисциплина и Вие не виждате необходимост от това, то прави това само
Да, на уроците в школата за дресировка на кучета
Да, опирайки се на Вашия собствен опит или следвайки съветите от книга за дресировка
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 14