Кой е главен - Вие или Вашето куче?

В края на разходката кучето веднага идва при Вас, след като го повикате?

При първо повикване
Да, но след второ, трето повикване
Обикновено отивате да го търсите
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 14