Държите ли се естествено?

Мечтаете ли за бъдещето?

Често, независимо от това, че мечтите ми може да не се осъществят
По принцип не
Само когато не ми остава нищо друго
Не, и без това нищо не става така, както бих искал/а
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10