Държите ли се естествено?

Денят Ви е лош и в нищо не Ви върви. Какво ще направите?

Ще си го изкарам на най-близките ми хора
Ще се усамотя
Ще започна да си мисля най-лоши неща
Ще се стремя да се успокоя
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10