Лесно ли Ви свалят?

Лесно ли се влияете и от най-малката проява на внимание, която ви обръщат и често ли хлътвате по неподходящ човек или отблъсквате всеки опит за флирт? Решете теста и проверете дали е така.

Тестът се състои от 6 въпроса.

Начало на теста
Решаван 5566 пъти