Лесно ли Ви свалят?

Анонимен обожател Ви кани на среща с любовно писмо, как ще реагирате:

Няма да отида
Ако прояви настоятелност - може би
Ще се скрия близо до мястото на срещата и когато видя кой ще дойде, ще реша какво да правя
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 6