Копнеж по нежността

Открито или подсъзнателно хората копнеят по нежността, имат нужда от нея и им се струва, че самите те могат да дарят другите с нея. Трудно е обаче самите ние да оценим има ли у нас нежност и колко голяма е тя.

Източник: Енциклопедия "Психологически тестове", Изд. "Фабер", 2001.

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1203 пъти