Копнеж по нежността

Като дете охотно ли си давала на чичовците и лелите да те целуват?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 20