Мърморко ли сте?

Когато Ви попитат "Как сте?", Вие:

Започвате да се оплаквате от проблеми
Отговаряте винаги, че сте добре
Отговаряте според настроението си
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 4