Мърморко ли сте?

Когато се чувствате неразположени:

Гледате да изглеждате във форма
Използвате го като извинение, за да поеме друг работата Ви
Постоянно хленчите и търсите съчувствие
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 4