Мърморко ли сте?

Когато сте имали проблеми в службата, изкарвате ли лошото си настроение вкъщи:

Понякога изпускам нервите си
Стремя се да съм спокоен
Често
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 4