Какъв сте по душа?

Когато някой разказва нещо смешно, Вие:

Смеете се искрено на глас
Усмихвате се, защото така е по-прилично
Мислите, че той е несериозен човек
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 7