Какъв сте по душа?

На приятелско събиране Вие:

Се веселите и танцувате неуморно
Седите в някой ъгъл
Разговаряте само с избрани хора
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 7