Какви сте в секса?

Бихте искали да научите нещо повече за Вашата сексуалност? Достатъчно е да отговорите искрено на въпросите. Този тест е само игра като много други тестове: създаден е на основата на резултати за сексуалността на французите, получени през 1986 година досега.

Тестът се състои от 9 въпроса.

Начало на теста
Решаван 17829 пъти