Какви сте в секса?

За първи път сте правили любов, когато сте били:

На по-малко от 14 години
Между 14 и 16 години
Между 17 и 19 години
Между 20 и 24 години
По-късно
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 9