Искате ли хората да Ви харесват?

Тестът ще Ви даде възможността да оцените Вашето желание да получавате одобрение от хората около Вас по отношение на вашите думи и постъпки. Високата мотивация за одобрение е показател за висока потребност за общуване и обратно.

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 4041 пъти