Етикеция на телефонните разговори

Провеждането на телефонни разговори изисква психологически знания и опит, тъй като тогава именно става първото запознанство, постъпват първите сведения за партньора или клиента, формира се първото устойчиво впечатление за него и се взема първото и най-важно решение - става или не става, да бъде ли поканен на събеседване или не. Решете теста и преценете сами дали знаете как да провеждате един телефонен разговор!

Тестът се състои от 20 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1499 пъти