Етикеция на телефонните разговори

Сигурен ли сте в това, че обикновено вдигате слушалката веднага след първото (или поне след второто) позвъняване?

Да
Не
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 20