Добре ли сте с нервите?

Дразни ли Ви жена "на години", облечена като млада девойка?

Много
Не особено
В никакъв случай
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 16