Добре ли сте с нервите?

Дразни ли Ви прекалената близост на събеседника (например в автобуса в пиковите часове)?

Много
Не особено
В никакъв случай
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 16