Добре ли сте с нервите?

Дразни ли Ви смачканата страница на вестника?

Много
Не особено
В никакъв случай
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 16