Добре ли сте с нервите?

Стресовете, постоянното претоварване често биват наричани "болест на века". Много от нас забелязват, че стават все по-раздразнителни, избухливи, нервни... Как се справяме с ежедневните дразнители? Доколко ни се отдава да се владеем във важен, критичен момент? Отговор на всички въпроси ще даде настоящият тест.

Източник: Енциклопедия "Психологически тестове", Изд. "Фабер", 2001.

Тестът се състои от 16 въпроса.

Начало на теста
Решаван 19111 пъти