Лесно ли се влюбвате?

Ако Ви накарат да изброите имената на всички мъже, в които сте била влюбена:

Невъзможно Ви е да си спомните всички
Спомняте си само за някои
Истински влюбена? В нито един!
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 7