Лесно ли се влюбвате?

Според Вас любовта прилича на:

Дълга разходка на двама души
Непреодолима планина
Пожар
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 7