Застрашени ли сте от проблеми с очите?

Оценяваме какво богатство е зрението едва когато започнат проблемите с него. При онези, на които не им се е налагало да носят очила, този момент настъпва с възрастта. С годините настъпва далекогледство - намалява способността за акомодация на близко разстояние, налага се да четем от все по-далеч, докато накрая ръцете ни станат прекалено къси. При мъжете това се случва най-често около петдесетте, при жените - малко по-късно. Късогледството пък може да започне от млада, дори детска възраст. За него основно значение има наследствеността. Тук диаметърът на очната ябълка се удължава и фокусът пада пред ретината, а не върху нея. Водещи фактори за влошаване на зрението в по-зряла възраст са лошата хигиена, осветление, прекаленото взиране и др. Освен от диоптрите, проблемите с очите могат да се появят и от инфекции, възпаления на ретината, на ириса, конюнктивата и др. Заплашени ли сте от подобни проблеми преценете сами с този тест.

Тестът се състои от 16 въпроса.

Начало на теста
Решаван 4042 пъти