Познавате ли женската логика?

За да бъдете харесван от една жена Вие трябва:

Да не и обръщате особено сериозно внимание
Да се явявате при нея винаги елегантен
Често да и правите компания
Да показвате пред нея, че сте умен
Да сте забавен и духовит в нейно присъствие
Следващ въпрос
Въпрос 3 от 7