Находчив ли сте?

Влизате в стая, в която няколко души разговарят и веднага щом Ви виждат, спират разговора:

Извинявате се и излизате
Приближавате се и се опитвате да се включите в разговора
Извинявате се, създавате впечатлението, че търсите нещо и излизате
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 8