Приятелко, как си със... секса?

Вкъщи сте с приятели и гледате телевизия. Филма си го бива, но изведнъж се появяват твърде интимни сцени. Мислите си:

Как можах да пусна телевизора
Кой знае, може пък вечерта да се оживи
Още не съм предложила напитките
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 10