Капитан или пасажер сте в живота?

Винаги се чувствам отговорен за всичко, което става в моя живот:

Да
Не
Не знам
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 15