Получавате ли удоволствие от бременността?

Вие звъните на най-близката си приятелка, която неотдавна е родила бебче (на Вас Ви предстои). Вие първо ще я попитате:

Много ли болеше?
Как се казва бебчето?
Имаш ли време да си поговорим?
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 12