Какво Ви говорят мимиките и жестовете?

Вие смятате, че мимиките и жестовете са:

Спонтанен израз на душевното състояние на човека в дадения конкретен момент
Допълнение към речта
Предателска проява на нашето подсъзнание
Следващ въпрос
Въпрос 1 от 20