Ревнив/а ли сте?

Вашият спътник/спътничка/в живота неочаквано започва прекалено много да се грижи за външността и дрехите си:

Смятате, че той/тя/най-сетне се е вслушал в съветите Ви да отделя повече внимание на своята външност
Ще почувствам обидата, но след минута ще я забравя, защото дреболиите не бива да развалят големите неща
Още в същия миг ще си го върна, като разкажа случка, злепоставяща него
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 10