Вашият сексуален комфорт

Всеки мъж малко или много изпитва някакъв сексуален комфорт. Във всеки живее един Казанова. Доколко това се случва с Вас? Заглеждат ли се жените по Вас или повече Вие по тях? Отговорете на въпросите от теста, за да видите своите слабости и силни страни.

Тестът се състои от 9 въпроса.

Начало на теста
Решаван 8397 пъти