Как се справяте с живота?

В затруднено или спорно положение търся подкрепа от най-близкия си човек:

Да
Не
Не знам
Следващ въпрос
Въпрос 2 от 15