Умеете ли да слушате?

Как обикновено (най-често) слушате събеседника?

Тестът се състои от 30 въпроса.

Начало на теста
Решаван 1561 пъти