Умеете ли да почивате ефективно?

Как разпускате? Ефективно или просто ходите на почивка защото така трябва. Забавлявайте с теста и проверете резултатите накрая.

Тестът се състои от 16 въпроса.

Начало на теста
Решаван 465 пъти